Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı: İşte 15 yeni Turcorn adayı!

Türkiye, teknoloji girişimciliği sahnesinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkenin inovasyon ve girişimcilik ekosistemini küresel rekabetçilik arenasına taşımayı hedefleyen Turcorn 100 Programı kapsamında, potansiyelini yüksek değerlemelerle dünya çapında kanıtlamaya aday 15 yeni teknoloji girişimini kamuoyuna tanıttı.

15 yeni Turcorn adayı belirlendi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın liderliğinde gerçekleştirilen Turcorn Adayları Tanıtım Toplantısı, Türkiye’nin teknoloji tabanlı büyüme ve inovasyon odaklı kalkınma vizyonunun altını çizdi. Turcorn olarak adlandırılan bu yüksek potansiyelli girişimler, ulusal ekonominin dönüşümünde kritik bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Bu program, Türkiye’nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, yerli girişimlerin küresel pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmayı ve ülkenin “unicorn” olarak bilinen milyar dolarlık şirketler çıkarma kapasitesini göstermeyi amaçlıyor.

Bakan Kacır’ın vurguladığı gibi, Türkiye şimdiye kadar 7 turcorn çıkarmayı başardı ve 2030 hedefi, 100 bin teknogirişimci yetiştirmek ve dünya sahnesinde daha fazla Türk teknoloji girişiminin başarıya ulaşmasını sağlamak.

Bu hedef doğrultusunda, Bakanlık tarafından tanıtılan 15 yeni Turcorn adayı, yapay zekadan dijital hizmetlere, siber güvenlikten sağlık teknolojilerine ve finansal teknolojilere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren girişimleri içeriyor.

Bu adaylar arasında ACE Games, Albert Sağlık Hizmetleri, Apps Medya Teknolojileri (Appsamurai), ICT Buluş Bilişim (Bulutistan), Colendi Yapay Zeka ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri gibi inovatif şirketler bulunuyor.

Turcorn 100 Programı, seçilen adaylara sadece finansal destekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılma, hızlandırma programlarına katılma ve dünya markası program paydaşlarıyla iş birliği yapma gibi imkanlar da sunuyor.

Bu destekler, girişimlerin hızlı bir şekilde ölçeklenmesine, global pazarlarda rekabetçi bir konuma ulaşmasına ve “Turcorn” olma yolunda ilerlemesine yardımcı olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında şunları söyledi:

“Sizlere katkı sunmayı, imkanlarımızı sizler için, sizin başarınız için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Ar-Ge teşviklerimizden, teknopark uygulamalarımıza, TÜBİTAK desteklerinden KOSGEB programlarına ve girişim sermayesi fonlarına pek çok uygulama ve düzenleme ile Türkiye’nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalışıyoruz. Teknolojik dönüşüm rüzgarının tarihte hiç olmadığı kadar kuvvetli estiği bir dönemdeyiz. Bireysel yaşamımız, üretim ve hizmet sektörleri, kamu yönetimi ve toplumsal düzen teknolojik devrimle hızla dönüşüyor.

22 yılda adeta sıfırdan bir girişimcilik ekosistemi kurduk. Teknoparklarımızın sayısını 2’den 101’e, teknoparklarımızda Ar-Ge ve inovasyon yapan girişimlerin sayısını 56’dan 10 binin üzerine çıkardık. TÜBİTAK Bigg programıyla 2 bin 293 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık.

2018’den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle milyonlarca genci teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandık. Adeta girişim fabrikasına dönüşen TEKNOFEST’lerden artık her yıl binlerce teknoloji girişimi doğuyor. Türkiye’ye özgü ‘garaj modeli’ budur.

Başka ülkelerin girişim ekosistemlerinin dinamikleriyle kıyaslandığında daha fazla fırsat eşitliği sunan, daha demokratik bir modeli Türk girişimcilik ekosisteminde hep birlikte inşa ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerinden yetenekleri keşfettiğimiz, onlara girişimcilik yolculuğuna başlama fırsatı sunduğumuz bu model; başarılı oldukça dünyaya örnek olacak.

Daha fazla teknoloji girişimi çıkarmak, binlerce genç girişimcinin hayallerini projelere, projelerini girişimlere dönüştürmesini sağlamak öncelikli amaçlarımızdan biri. Bu istikamette, Ulusal Girişimcilik Stratejimizde 2030 için 100 bin teknogirişim hedefini koyduk. Her yıl binlerce yeni teknoloji girişiminin Türkiye’den doğmasını sağlayacak ve 100 bin teknogirişim ile dev bir girişimcilik ekosistemi inşa edeceğiz.

Bu hedefin bir tamamlayıcı unsuru da Türkiye’den milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimleri çıkarmaktır. Girişimcilik literatüründe ‘unicorn’ olarak adlandırılan milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimleri, bir girişim ekosisteminin rekabet gücünün göstergesi olarak da kabul ediliyor.

2019’da yayımladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Girişimciliği stratejimizde, Türkiye’den unicorn’lar çıkaracağımızı, yani ülkemizi Turcornlarla tanıştıracağımızı ifade etmiştik. Bugüne dek aldıkları yatırımlarda elde ettikleri değerleme milyar doları aşan 7 Turcorn’umuz oldu.

Oyun, yazılım, e-ticaret ve fintek girişimleri. 7 Turcorn’umuzun 6’sının bugünlere gelmesinde Bakanlık destek ve uygulamalarımızın katkısının bulunuyor olması, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Hedefimiz; 2030’a dek 100 Turcorn’un bu ülkeden doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılması. Bunu başarabilecek bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz.

Kurduğumuz ekosistem ve altyapı sayesinde pandemiden bu yana teknoloji girişimciliği Türkiye’de de altın çağını yaşıyor. Önceki 10 yılda yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılan Türk teknoloji girişimlerine, sadece son 3 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım yapılmış olması yakaladığımız ivmeyi gösteriyor.

Girişimcilik ekosistemimiz geçtiğimiz yıl yatırım sayısı bakımından Avrupa’da beşinciliği, Orta Doğu ve Doğu Avrupa bölgesinde birinciliği elde etti. İstanbul ise girişimcilik otoriteleri tarafından en güçlü erken aşama ekosistem olarak kabul ediliyor. Bu ivmeyi kaybetmeyecek, daha da yükselteceğiz.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tech-InvesTR programı gibi fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağlıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz mevzuat düzenlemeleriyle Ar-Ge teşviklerimizden üst düzeyde yararlanan Ar-Ge merkezleri ve teknopark firmalarının yararlandıkları teşvikleri girişim yatırımlarına yönlenmesini sağladık. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bünyesinde ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz girişim yarışmaları ile proje takımlarının ortaya çıkardığı iş fikri ve ürünlerin girişime dönüşmesini destekledik.

Teknoloji Girişimciliği Konseyini kurduk ve inovasyon dostu regülasyon yaklaşımıyla, kamu politikalarının ve mevzuat düzenlemelerinin girişimlerimizi destekleyici bir perspektifle hazırlanmasına yönelik adımlar attık. TÜBİTAK Bigg Programını bir yatırım programına dönüştürdük.

: Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizin ana uygulamalarından biri olan Turcorn 100 Programı’mızla da erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ediyoruz.

Program ile küresel hedefleri olan ölçeklenme aşamasındaki Turcorn adaylarının ihtiyaçlarına nitelikli cevap veren destekler sağlayarak teknoloji girişimciliği ekosistemimize yeni Turcornlar kazandırmayı amaçlıyoruz.

Programın sağladığı terzi usulü destekler kadar önemli bir bileşeni de ülkemiz girişim ekosisteminden yeni başarı hikayeleri çıkması adına, Türkiye’nin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen 17 program paydaşının katkıları. Girişimlerimiz, program paydaşlarımızın sunduğu güçlü destek ağının yanında bilgi birikimi, deneyim erişim imkanı elde ederek küresel pazarlarda daha güçlü var olacaklar.

21 Aralık 2022’de kamuoyuna duyurduğumuz ilk program sonrasında bugüne kadar 72 teknoloji girişimimiz turcorn adayı olmak için başvurdu. Girişimcilik ekosistemimizin paydaşlarının katılımıyla oluşturduğumuz jüri marifetiyle gelen başvuruları gelir büyüklüğü, yenilik, teknolojik derinlik gibi kriterleri dikkate alarak inceledik. Firmalarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate aldık.

Bugün itibarıyla da Turcorn 100 Programı’na seçilen ilk 15 teknoloji girişimini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yapay zekadan dijital hizmet teknolojilerine, siber güvenlikten sağlık teknolojilerine, yeşil dönüşümden finansal teknolojilere farklı sektörlerde 15 Turcorn adayımızı özel desteklerle daha ileri seviyelere hep birlikte taşıyacağız.

Teknopazar Destek Programı ile Turcorn adayı işletmelerimizin uluslararası arenada müşteri ve yatırımcılarla yeni iş birlikleri geliştirmelerini destekleyecek, Uluslararası platformlarda daha güçlü var olmalarını sağlayacağız. KOSGEB eliyle yürüteceğimiz Küresel Rekabetçilik Programı ile Turcorn adaylarına 50 milyon lira finansman desteği sunacağız.

İnanmak, başarmanın yarısıdır. İnancın olmadığı bir yerde başarı ancak tesadüf eseridir. Bugün Turcorn 100 Programı’nın ilk üyeleri olacak girişimlerimizin başarılarını inancın ve azmin bir zaferi olarak gördüğümü özellikle belirtmek isterim. Tabi bu sadece bir başlangıç. Yeni Turcorn adayları için önümüzdeki dönemde başvuru almaya devam edeceğiz.

Ekosistemimizin teknoloji tabanlı girişimlerine açık çağrıda bulunuyorum. Bakanlık ve paydaşlarımızla birlikte sizlere katkı sunmayı, imkanlarımızı sizler için, sizin başarınız için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Sizler Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için çalıştıkça hiç endişeniz olmasın, bizler de size ve sizin gibi işletmelere sahip çıkacağız. Sizlerin gayreti, birikimi, kabiliyeti ve ortaya koyacağınız rekabetçi ürün ve hizmetlerle inşallah hedeflerimize daha emin adımlarla yürüyeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x